Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PharmDr. Marcel Jusko, PhD.
Spojené nádoby, stojaté vody a efekt motýlích krídel
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
MUDr. Petr Schalek, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha
Terapie akutních zánětů horních dýchacích cest
PharmDr. Mária Göböová, PhD.
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
MUDr. Katarína Šípošová
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
Doc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra
Účinná a bezpečná liečba bronchiálnej astmy počas gravidity
Ing. Zuzana Žemberyová
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
Univerzita Komenského v Bratislava, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie, Bratislava
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Bezlepkové potraviny v lekárenskej praxi
Mgr. Jan Vosátka
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Mgr. Barbora Vaňková
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Mgr. Simona Dvořáčková
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Léčivé přípravky a doplňky stravy ovlivňující nežádoucí symptomy klimakteria
Období klimakteria je provázeno četnými symptomy, které negativně ovlivňují kvalitu života žen a často vedou k návštěvě odborníka. V ordinaci lékaře nebo v lékárně je důležité zvolit vhodnou léčebnou strategii na základě individuálního posouzení prospěšnosti a rizika farmakoterapie. V současné době je k dispozici poměrně široké spektrum přípravků, které je možné použít k řešení klimakterických symptomů. Cílem článku bylo ukázat terapeutické možnosti léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis a volně prodejných léčivých přípravků, které ovlivňují příznaky klimakteria. Druhotným záměrem bylo uvést přehled dostupných doplňků stravy a diskutovat jejich možné využití v klimakteriu.
Kľúčové slová: klimakterium, menopauza, hormonální substituční terapie, volně prodejné léčivé přípravky, doplňky stravy

Medicinal products and dietary supplements affecting unfavorable symptoms of climacterium
The climacteric period is accompanied by numerous symptoms that negatively affect women's quality of life and often lead to visit to a health care professional. In a physician's office or in a pharmacy, it is important to choose an appropriate therapeutic strategy based on an individual assessment of the pharmacotherapy risk and benefit. Nowadays, there is a wide spectrum of drugs that can be used for the climacteric symptoms. The aim of the article was to show the therapeutic options that influence the climacteric symptoms including prescribed drugs and over-the-counter drugs. Furthermore, the article contains a review of food supplements and their possible use in climacterium.
Key words: climacterium, menopause, hormonal replacement therapy, over-the-counter drugs, dietary supplements
FYTOTERAPIA
Doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky
Interakcie venoaktívnych rastlinných metabolitov
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Sekcia farmácie a liekovej politiky, odbor farmácie, Ministerstvo zdravotníctva SR
Legislatívne zmeny v lekárenstve v roku 2018/2019
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
Doc. RNDr. Zuzana Vitková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie
Dermálne polotuhé lieky II: Gély, pasty, kataplazmy a liečivé obklady
created by © zooom.sk s.r.o.