Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA)
Vedúci Katedry organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
„Kdepak asi udělali soudruzi z NDR chybu?”
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Funkčné črevné poruchy a ich liečba
Doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
PharmDr. Boris Dudík
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
RNDr. František Bilka, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Problematika probiotík v súčasnosti
Mgr. Markéta Peřinová
Lékárna Aspasia, Milevsko
Volně prodejné přípravky proti vypadávání vlasů
FYTOTERAPIA
PharmDr. Ivana Šušaníková, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Fytoterapeutické možnosti pri zvýšenej únave – čo môže poradiť lekárnik
DEJINY LEKÁRNICTVA
RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Analýza látek v historických pozůstatcích léčiv z muzejních sbírek
Studium chemického složení předmětů zachovaných v muzejních sbírkách metodami analytické chemie může poskytnout zajímavé poznatky umožňující lepší pochopení účelu těchto artefaktů. Rozšiřují se tak informace o technickém umu a vědomostech našich předků. V příspěvku je podán výběr z prací věnujících se analýze historických pozůstatků léčiv, datovaných od nejstarších dob do 20. století. Jsou ukázány čtyři hlavní motivy vedoucí k takovým analýzám a jejich využití pro historii farmacie.
Kľúčové slová: analytická chemie, degradace, farmaceutická historie, léčivé přípravky
Research on the chemical composition of objects preserved in museum collections using methods of analytical chemistry could provide an interesting picture to better understanding the purpose of those relicts. Thus, information on the technical skills and knowledge of our ancestors is expanding. The paper presents a selection of works devoted to the analysis of historical pharmaceutical relics, dated from the earliest times to the 20th century. Four main themes leading to such analyses and their application in the history of pharmacy are shown.
Key words: analytical chemistry, degradation, history of pharmacy, medical formulations
SPEKTRUM
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Košice
Antioxidanty v prevencii chronických ochorení – 4. časť: Výživové modely
PÔVODNÉ PRÁCE
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA)
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Martin Kosturko
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Úloha lekárnika v terapii vybraných ochorení ústnej dutiny
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc. (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza vývoja spotreby liekov od roku 2009 – 2018 v podmienkach Slovenskej republiky
created by © zooom.sk s.r.o.