Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA)
Vedúci Katedry organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
„Kdepak asi udělali soudruzi z NDR chybu?”
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.
Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, II. rádiologická klinika LF UK a OÚSA, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, Biomedicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Funkčné črevné poruchy a ich liečba
Doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
PharmDr. Boris Dudík
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
RNDr. František Bilka, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Problematika probiotík v súčasnosti
Mgr. Markéta Peřinová
Lékárna Aspasia, Milevsko
Volně prodejné přípravky proti vypadávání vlasů
Vypadávání vlasů je jedním z častých důvodů, proč pacienti vyhledávají lékárnu a snaží se tyto obtíže vyřešit samoléčbou. Následující článek podává přehled volně prodejných přípravků a používaných účinných látek proti vypadávání vlasů, které mají buď perorální, nebo topickou cestu podání. Přestože trh disponuje celou řadou produktů, jen málo z nich tvoří registrované léčivé přípravky a zpravidla se jedná o doplňky stravy a o kosmetické přípravky. U většiny účinných složek chybí nebo jsou pouze omezené důkazy o jejich účinnosti, výjimku tvoří minoxidil, jehož efekt však mizí po 3–4 měsících od ukončení aplikace. Mezi další používané složky patří kofein, vitamíny, minerály a další nutriční faktory a v neposlední řadě extrakty z léčivých rostlin. Zvláštního zřetelu je třeba dbát u těhotných a kojících žen, kdy je nejlépe volit vitaminové přípravky přímo pro ně určené.
Kľúčové slová: volně prodejné přípravky, vypadávání vlasů, minoxidil, kofein

Over-the-counter drugs against hair loss
Hair loss is one of the frequent reasons why patients come to the pharmacy and try to solve their problems by self-treatment. This paper offers an overview of over-the-counter drugs and medicinal substances against hair loss which exist either in oral or topical route of administration. Although a wide range of products is available at the market only a few of them include registered drugs. They are usually food supplements and cosmetic products. Most medical substances lack the proof of efficiency. The only exception is minoxidil but its effect disappears after 3 to 4 months from the end of the application. Other used substances include caffeine, vitamins, minerals and other nutrition factors as well as extracts from medicinal herbs. Particular attention needs to be paid to pregnant and breast-feeding women – the best choice are products designed especially for them.
Key words: over-the-counter drugs, hair loss, minoxidil, caffeine
FYTOTERAPIA
PharmDr. Ivana Šušaníková, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Fytoterapeutické možnosti pri zvýšenej únave – čo môže poradiť lekárnik
DEJINY LEKÁRNICTVA
RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Analýza látek v historických pozůstatcích léčiv z muzejních sbírek
SPEKTRUM
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Košice
Antioxidanty v prevencii chronických ochorení – 4. časť: Výživové modely
PÔVODNÉ PRÁCE
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA)
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Martin Kosturko
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Úloha lekárnika v terapii vybraných ochorení ústnej dutiny
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc. (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza vývoja spotreby liekov od roku 2009 – 2018 v podmienkach Slovenskej republiky
created by © zooom.sk s.r.o.