Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA)
Vedúci Katedry organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Každé rozhodnutie, že niečo bude hradené z verejného zdravotného poistenia, je zároveň rozhodnutím, že niečo iné nemôže byť hradené z verejného zdravotného poistenia
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav farmakológie, BioMed, Martin
Farmakoterapia kašľa 2. časť – expektoranciá
MUDr. Martina Čižmáriková, PhD.
Ústav farmakológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Liekmi indukovaná fotosenzitivita – 1. časť
PharmDr. Lenka Sušilová
Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno
Léčba deprese v těhotenství
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA)
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Správna aplikácia inhalačných liekov z pohľadu verejného lekárnika – 2. časť
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Vyhodnotenie spotreby liekov z ATC skupiny Centrálna nervová sústava v podmienkach Slovenskej republiky
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Tradičné stretnutie lekárnikov na XLIV. ročníku Lekárnických dní Slovenskej farmaceutickej spoločnosti sa konalo na Donovaloch
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
PharmDr. Jan Hašek
Lékárna Slovanka, Česká Lípa
Nové léčivé látky v magistraliter receptuře XV – polihexanid
SPEKTRUM
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Košice
Antioxidanty v prevencii chronických ochorení – 2. časť: Oxidačný stres a niektoré vybrané ochorenia
created by © zooom.sk s.r.o.