Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc. - vedecký sekretár Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a predseda Lekárnickej sekcie SFS
Slovenská farmaceutická spoločnosť si pripomína 65. výročie svojho založenia
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
Dyslipidémie ako rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení: dôraz na familiárnu hypercholesterolémiu, jej včasnú diagnostiku a terapiu
Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Psychomed s. r. o. a PK FN Olomouc
ADHD ve světle současné psychiatrie a klinické praxe
KLINICKÁ FARMÁCIA
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza spotreby liekov z ATC skupiny Tráviaci trakt a metabolizmus v podmienkach Slovenskej republiky
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA)
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Správna aplikácia inhalačných liekov z pohľadu verejného lekárnika – 1. časť
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Diana Issa
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza inšpekcií správnej lekárenskej praxe vo verejných lekárňach západoslovenského regiónu II.
FYTOTERAPIA
Mgr. Ivana Šušaníková, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Rastlinné liečivá v terapii nespavosti
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR
Ako na „Lieky s rozumom“?
NEKROLÓG
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc. - vedecký sekretár Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a predseda Lekárnickej sekcie SFS
Odišiel nestor slovenskej farmácie...
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
PharmDr. Jan Hašek
Lékárna U Matky Boží, Doksy
Basiscreme DAC − nový krémový základ pro magistraliter přípravu II.
PharmDr. Margaréta Šubová, PhD.
Ústav farmácie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Doc. PharmDr. Juraj Sýkora, CSc.
Ústav farmácie, Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Individuálne pripravované lieky používané pri ochoreniach pohybového aparátu
SPEKTRUM
Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Košice
Antioxidanty v prevencii chronických ochorení – 1. časť: Fyziologické a patologické pôsobenie voľných radikálov
created by © zooom.sk s.r.o.