Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc. - predsedníčka redakčnej rady
Zamyslenie nad odchádzajúcim rokom 2017 – čo urobil (neurobil) štát pre zdravie svojich občanov
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Nežiaduce účinky liekov na uropoetický systém
MUDr. Hana Kosová, Ph.D.
Gynekologie Studentský dům, s.r.o., Praha
Volně prodejné léky v léčbě infekcí vulvy a pochvy z pohledu ambulantního gynekologa
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie FN Motol, Praha
Novinky a trendy v antibiotické léčbě
MUDr. Martin Formánek, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava, Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
MUDr. Debora Jančatová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava, Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
Mgr. Olga Svobodová
Oddělení klinické farmacie, FN Ostrava
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava, Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
Akutní záněty horních cest dýchacích
Doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
I. interní klinika – kardiologická LF a FN Olomouc
Cilostazol v léčbě ischemické choroby dolních končetin
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Martina Perháčová
Lekáreň Tília, Moldava nad Bodvou
Dojčenie a jeho význam v prevencii infekčných ochorení
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza vývoja spotreby liekov v počte definovaných denných dávok v podmienkach Slovenskej republiky
Mgr. Jana Martinásková
Lékárna Modrá hvězda, Bílovec
Samoléčba běžných trávicích obtíží
PROFIL LIEKU
Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc
Infliximab
Infliximab je první monoklonální protilátkou cílenou na TNFα. Používá se v léčbě revmatoidní artritidy a dalších artritid, idiopatických střevních zánětů a psoriázy. Podává se pomalou intravenózní infuzí, obvykle v dávkách 3–5 mg/kg v intervalech 1–8 týdnů. Z organismu je pomalu eliminován s poločasem 7–12 dnů. Pro svou vysokou účinnost a bezpečnost představuje cílenou léčbu první volby těchto onemocnění. Mezi jeho nežádoucí účinky patří především infuzní reakce a riziko oportunních infekcí, ostatní nežádoucí účinky jsou obvykle málo časté nebo nezávažné.
Kľúčové slová: infliximab, farmakodynamika, farmakokinetika, indikace, nežádoucí účinky

Infliximab
Infliximab is the first monoclonal antibody directed to TNFα. Used in the treatment of rheumatoid arthritis or other arthritis, inflammatory bowel diseases and psoriasis. Infliximab is administered by slow intravenous infusion, typically at doses of 3–5 mg / kg at intervals of 1-8 weeks. It is slowly eliminated from the body with a half-life of 7–12 days. For its high effectiveness and safety is a targeted first-line treatment of these diseases. Its side effects include especially infusion reactions and the risk of opportunistic infections, other adverse reactions are generally mild or infrequent.
Key words: infliximab, pharmacodynamics, pharmacokinetics, clinical use, adverse effects
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
Mgr. Lukáš Láznička
Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
PharmDr. Veronika Bucharová
Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Hydrochinon a tretinoin – nové látky pro magistraliter přípravu
created by © zooom.sk s.r.o.