Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc. - predsedníčka redakčnej rady
Zamyslenie nad odchádzajúcim rokom 2017 – čo urobil (neurobil) štát pre zdravie svojich občanov
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Nežiaduce účinky liekov na uropoetický systém
MUDr. Hana Kosová, Ph.D.
Gynekologie Studentský dům, s.r.o., Praha
Volně prodejné léky v léčbě infekcí vulvy a pochvy z pohledu ambulantního gynekologa
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie FN Motol, Praha
Novinky a trendy v antibiotické léčbě
MUDr. Martin Formánek, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava, Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
MUDr. Debora Jančatová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava, Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
Mgr. Olga Svobodová
Oddělení klinické farmacie, FN Ostrava
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava, Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
Akutní záněty horních cest dýchacích
Doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
I. interní klinika – kardiologická LF a FN Olomouc
Cilostazol v léčbě ischemické choroby dolních končetin
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Martina Perháčová
Lekáreň Tília, Moldava nad Bodvou
Dojčenie a jeho význam v prevencii infekčných ochorení
Dojčenie poskytuje viacero jedinečných mechanizmov, ktorými chráni zdravie dieťaťa. Ide o ochranu pred mnohými civilizačnými ochoreniami, ktorá má význam pre celkové zdravie dieťaťa a jeho zdravie počas celého života, ako aj o momentálnu ochranu proti baktériám, vírusom a iným patogénom. Dojčenie zároveň poskytuje dieťaťu ochranu pred stresom a vysokými hladinami kortizolu, čím zvyšuje odolnosť dieťaťa proti infekciám. Ochrana dieťaťa dojčením sa začína už pri pití materského mlieka bezprostredne po pôrode a zohráva významnú úlohu aj po prvom roku života, pretože v tomto čase sa dieťa v ešte väčšom rozsahu stretáva s rozličnými infekciami a prostredníctvom dojčenia má možnosť prekonať ich bez toho, aby sa uňho prejavili príznaky ochorenia alebo aby tieto príznaky boli mierne.
Kľúčové slová: dojčenie, laktácia, materské mlieko, riziká umelej výživy, infekčné ochorenia

Breastfeeding and its importance in the prevention of infectious diseases
Breastfeeding provides several unique mechanisms to protect the baby‘s health. It is protective against many chronic diseases which is important to the overall health of the child and his or her health in life. It also protects the baby against acute infection as well as bacteria, viruses and other pathogens. Breastfeeding helps eliminate stress and lowers cortisol levels, thus increasing the child‘s resistance to infections. Breastfeeding protects the baby as soon as the baby begins to drink milk immediately after birth and plays an important role after the first year of life and onwards, because at this time the child encounters a wide variety of infections, and breastfeeding makes it possible to fight off infectious diseases and/or overcome them without exhibiting symptoms of the disease and if the child does get sick, the symptoms are usually milder than they would otherwise be.
Key words: breastfeeding, lactation, breastmilk, risks of formula, infectious diseases
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza vývoja spotreby liekov v počte definovaných denných dávok v podmienkach Slovenskej republiky
Mgr. Jana Martinásková
Lékárna Modrá hvězda, Bílovec
Samoléčba běžných trávicích obtíží
PROFIL LIEKU
Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc
Infliximab
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
Mgr. Lukáš Láznička
Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
PharmDr. Veronika Bucharová
Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Hydrochinon a tretinoin – nové látky pro magistraliter přípravu
created by © zooom.sk s.r.o.