Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc. - predsedníčka redakčnej rady
Zamyslenie nad odchádzajúcim rokom 2017 – čo urobil (neurobil) štát pre zdravie svojich občanov
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Nežiaduce účinky liekov na uropoetický systém
MUDr. Hana Kosová, Ph.D.
Gynekologie Studentský dům, s.r.o., Praha
Volně prodejné léky v léčbě infekcí vulvy a pochvy z pohledu ambulantního gynekologa
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie FN Motol, Praha
Novinky a trendy v antibiotické léčbě
MUDr. Martin Formánek, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava, Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
MUDr. Debora Jančatová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava, Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
Mgr. Olga Svobodová
Oddělení klinické farmacie, FN Ostrava
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava, Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
Akutní záněty horních cest dýchacích
Autoři článku se v následujících řádcích věnují akutním zánětům horních cest dýchacích se zaměřením na terapii nekomplikovaných infekčních zánětů.
Kľúčové slová: horní cesty dýchací, terapie, léčba, infekce, rinosinusitida, faryngitida, tonzilitida

Upper airway acute inflammatory diseases
Upper airway acute inflammatory diseases are summarized. Authors focus on treatment options for uncomplicated infectious inflammatory diseases.
Key words: upper airways, therapy, treatment, infection, rhinosinusitis, pharyngitis, tonsillitis
Doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
I. interní klinika – kardiologická LF a FN Olomouc
Cilostazol v léčbě ischemické choroby dolních končetin
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Martina Perháčová
Lekáreň Tília, Moldava nad Bodvou
Dojčenie a jeho význam v prevencii infekčných ochorení
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza vývoja spotreby liekov v počte definovaných denných dávok v podmienkach Slovenskej republiky
Mgr. Jana Martinásková
Lékárna Modrá hvězda, Bílovec
Samoléčba běžných trávicích obtíží
PROFIL LIEKU
Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc
Infliximab
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
Mgr. Lukáš Láznička
Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
PharmDr. Veronika Bucharová
Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Hydrochinon a tretinoin – nové látky pro magistraliter přípravu
created by © zooom.sk s.r.o.