Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc. - predsedníčka redakčnej rady
Zamyslenie nad odchádzajúcim rokom 2017 – čo urobil (neurobil) štát pre zdravie svojich občanov
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Nežiaduce účinky liekov na uropoetický systém
MUDr. Hana Kosová, Ph.D.
Gynekologie Studentský dům, s.r.o., Praha
Volně prodejné léky v léčbě infekcí vulvy a pochvy z pohledu ambulantního gynekologa
Problematika zánětů vulvy a pochvy je nejčastější problém, se kterým navštíví žena svého gynekologa. Pochva přestavuje složitý bakteriální ekosystém, který pochvu chrání, v případě narušení tohoto systému se objevují obtíže a nemoc. Onemocnění se svým průběhem, etiologií i léčbou liší také v závislosti na hladině pohlavních hormonů, jejichž hladina významně ovlivňuje právě složení správné poševní mikrobioty. Léčba je mnohými ženami prováděna v režimu samoléčby, kdy většina postižených si zakoupí volně prodejná antimykotika. Ambulantní gynekolog se s mykotickými kolpitidami nesetkává tak často, jak by se zdálo. Může to být právě i možností si zakoupit léky v lékárně bez předpisu, a proto se část pacientek ke gynekologovi vůbec nedostane. Správnějším postupem v prevenci a léčbě počí- najících obtíží se však zdá, že bude posílení správné poševní mikroflóry. Volně jsou proto dostupná vaginální probiotika a prebiotika. V případě, že tato volně dostupná léčba selže, je potřeba svěřit se do rukou gynekologa, který situaci vyhodnotí a nasadí správnou léčbu.
Kľúčové slová: mykotická kolpitis, bakteriální vaginóza, vulvovaginitis, antimykotika, poševní mikrobiota, laktobacily, probiotika, prebiotika

OTC drugs to treat infections of the vulva and vagina view of outpatient gynecologist
Inflammation of the vulva and vagina is the most common gynecological problem in outpatient gyncologists. There is a difficult ecosystem of bacterias in vagina, which protects the vagina, but in case of disruption of this system appear difficulties and illness. The disease, the course, etiology and treatment also varies depending on the level of sex hormones whose levels significantly influences the composition of vaginal mikrobionty. Treatment is carried out by many women in the mode of self-treatment, where most of the affected women use antifungal preparations, which can be buied in pharmacies without prescribtion. Common outpatient gynecologist don ´t meet yeast infection as often as it might seem. It could be because of self-treatment of many women. More correct procedure in the prevention and treatment of incipient problems is to used preparations which help correct vaginal bacterias, mainly lactobacilas to grow. Women can buy a lot of vaginal probiotics and prebiotics, in case of typical mycotical discharge to use antimycotics. In the event that this treatment fails, it is necessary to go the gynecologist, who will evaluate the situation and puts the proper treatment.
Key words: vaginal inflammation, yeast infection, antimycotics, vaginal probiotics, vaginal prebiotics
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
Ústav lékařské mikrobiologie FN Motol, Praha
Novinky a trendy v antibiotické léčbě
MUDr. Martin Formánek, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava, Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
MUDr. Debora Jančatová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava, Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
Mgr. Olga Svobodová
Oddělení klinické farmacie, FN Ostrava
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN Ostrava, Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
Akutní záněty horních cest dýchacích
Doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
I. interní klinika – kardiologická LF a FN Olomouc
Cilostazol v léčbě ischemické choroby dolních končetin
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Martina Perháčová
Lekáreň Tília, Moldava nad Bodvou
Dojčenie a jeho význam v prevencii infekčných ochorení
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, MSc (HTA)
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Analýza vývoja spotreby liekov v počte definovaných denných dávok v podmienkach Slovenskej republiky
Mgr. Jana Martinásková
Lékárna Modrá hvězda, Bílovec
Samoléčba běžných trávicích obtíží
PROFIL LIEKU
Doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc
Infliximab
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
Mgr. Lukáš Láznička
Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
PharmDr. Veronika Bucharová
Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Hydrochinon a tretinoin – nové látky pro magistraliter přípravu
created by © zooom.sk s.r.o.