Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA) - vedúci katedry Organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Pôvodná filozofia farmácie pomáhať ľuďom prinavrátiť zdravie je stále mimoriadne aktuálna
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.
I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Nová klasifikace venoaktivních léků
Mgr. Slavomila Hričáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakológie a toxikológie
Doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakológie a toxikológie
Profil pacienta liečeného antipsychotikami s rizikovými faktormi vzniku porúch kardiovaskulárneho systému
MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Revmatologický ústav, Praha, a Revmatologická klinika 1. LF UK Praha
MUDr. Lenka Petrů
Revmatologický ústav, Praha, a Revmatologická klinika 1. LF UK Praha
MUDr. Jan Vachek
Klinika nefrologie, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK Praha
Symptomatická léčba dnavé artritidy
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.
FORLIFE, n. o., Nemocničná lekáreň, Komárno , FORLIFE, n. o., Lekáreň pri nemocnici, Komárno
Bezpečnosť pacienta v nemocničnom prostredí
PharmDr. Petra Thomson
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice Hradec Králové
PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Pyridoxin v terapii epilepsií v pediatrii pohledem farmaceuta
FYTOTERAPIA
Mgr. Zdeňka Navrátilová
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Rezavec šikmý – obsahové látky a léčivé účinky
NOVÉ LIEčIVÁ
Doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD.
ProCare, a. s., Svet Zdravia, a. s., Bratislava
Nové antibiotiká a antimykotiká
Mgr. Kateřina Langmaierová
Krajská zdravotní a. s., Nemocnice Teplice, Neurologické oddělení, Lékárna U Anděla, Teplice
MUDr. Marta Vachová
Krajská zdravotní a. s., Nemocnice Teplice, Neurologické oddělení, MS Centrum, Teplice
Vitamin D a roztroušená skleróza
DEJINY LEKÁRNICTVA
PharmDr. Tünde Ambrus, PhD.
Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Akademické tituly farmaceutov: historický prehľad
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie
XLIII. lekárnické dni Slovenskej farmaceutickej spoločnosti po trinástich rokoch opäť v Košiciach
created by © zooom.sk s.r.o.