Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc. Vedecká sekretárka Slovenskej farmaceutickej spoločnosti Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
65. výročie vzniku Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Lekárnické dni Slovenskej farmaceutickej spoločnosti
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUC. Rebeka Ožvoldová
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratislava
Nehormonálna liečba klimakterického syndrómu
Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
Bratislava
Erektilná dysfunkcia a jej liečba
MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA
JAL, s. r. o., Diabetologická ambulancia, Trnava
PharmDr. Dominika Rubintová
Lekáreň Marianum, Trnava
Najčastejšie kožné komplikácie pri ambulantnej liečbe pacientov s diabetes mellitus 2. typu
MUDr. Jozef Klucho
GASTROENTEROLÓG, s. r. o., Nové Zámky
Spazmolytiká v gastroenterológii
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Oddělení léčby bolesti FN Brno
MUDr. Olga Haklová
Oddělení léčby bolesti FN Brno
Léčba neuropatické bolesti se zaměřením na opioidy
KLINICKÁ FARMÁCIA
MUDr. Peter Minárik, PhD.
Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava , Gastroenterologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Úloha probiotík pri udržiavaní zdravého tráviaceho a imunitného systému
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Úloha lekárnika v edukácii pacienta s diabetes mellitus – 2. časť
PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
Ústav humánní farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta, Veterinární a Farmaceutická univerzita Brno
Zvracení a průjem v dětském věku – jak může pomoci lékárník
FYTOTERAPIA
MUDr. Ludmila Bendová
Československá SinoBiologická společnost, 1. škola TČM Praha, Klinika Pivoňka
Léčivé rostlinné drogy tradiční čínské medicíny a možnosti jejich uplatnění
INFORMÁCIE
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Vznik samostatnej Farmaceutickej fakulty v Bratislave, ktorá má tento rok významné jubileum – šesťdesiatpäť rokov
INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA LIEKOV
PharmDr. Sylva Klovrzová
Lékárna Galenika, Praha 6 , Farmaceutická fakulta UK, Katedra Farmaceutické technologie, Hradec Králové
Mgr. Soňa Brtnová
Lékárna Galenika, Praha 6
MUDr. Lada Novotná
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
Nové možnosti magistraliter přípravy v dermatologii – inovativní pěnový základ Espumil
created by © zooom.sk s.r.o.