Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PharmDr. Marcel Jusko, PhD.
Buďme autentickí...
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Aktuálne stratégie vo farmakoterapii ochorení kože – akné a psoriáza
MUDr. Vanda Franková
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Optimalizace léčby Alzheimerovy choroby
PharmDr. Marcel Jusko, PhD.
Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Riziká a nežiaduce účinky pri liečbe psoriázy u vybraných skupín pacientov
KLINICKÁ FARMÁCIA
MUDr. Olga Bartošová, Ph.D.
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Karlova univerzita v Praze a Oddělení klinické farmakologie a farmacie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Karlova univerzita v Praze a Oddělení klinické farmakologie a farmacie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, Karlova univerzita v Praze a Oddělení klinické farmakologie a farmacie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Farmakogenetika v práci klinického farmakologa a farmaceuta
FYTOTERAPIA
PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D
Katedra farmakognozie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
Fytoterapeutika s tlumivým účinkem na centrální nervový systém
MUDr. Jana Mrázová
VITADORO, s. r. o., Bratislava
Účinné látky v liečivých hubách
Mgr. Ivana Miláčková, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Nové klinicky účinné rastlinné látky s antibiotickými účinkami
KAZUISTIKY V LEKÁRENSKEJ PRAXI
PharmDr. Jana Šolínová
Lékárna U Zlatého hada, Cvikov
PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Problematika non-adherence k léčbě u staršího pacienta a její řešení při individuální konzultaci ve veřejné lékárně
PROFIL LIEKU
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
N-acetylcystein v současné klinické praxi
NOVÉ LIEčIVÁ
Mgr. Zuzana Černáková
Lekáreň Zelená Farmácia, Bratislava
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2015 (III.)
created by © zooom.sk s.r.o.