Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Aká bude priorita „Lekárne budúcnosti“ alebo podarí sa nám zachovať tradičné lekárne?
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Algoritmus výberu vhodného lieku na liečbu bolesti
Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA
Klinika detí a dorastu, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
Mgr. Andrea Vrtíková
Pleuran s. r. o., Bratislava
Využitie krému Imunoglukan P4H® v doplnkovej liečbe atopického ekzému
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
MUDr. Anna Poizlová
Oddelenie klinickej farmakológie UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Lieky dostupné bez lekárskeho predpisu a ich použitie v tehotenstve
PharmDr. Martina Perháčová
Lekáreň Botica, Košice
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Dojčenie a lieky
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Štandardné dispenzačné postupy: butylskopolamín (systémovo)
FYTOTERAPIA
Doc. RNDr. Daniela Košťálová, CSc.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Rastlinné druhy pre detoxikáciu pečene
KAZUISTIKY V LEKÁRENSKEJ PRAXI
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Odborné výkony pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti – kazuistiky
NOVÉ LIEčIVÁ
Mgr. Zuzana Černáková PharmDr. Peter Stanko
Lekáreň Zelená Farmácia, Bratislava
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2015 (II.)
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Štyridsiate druhé lekárnické dni sa niesli Donovalmi v znamení „Diabetu“ – epidémie tretieho tisícročia
NEKROLÓG
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
In Memoriam: PharmDr. Jozef Blahovec
created by © zooom.sk s.r.o.