Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Úvodné slovo
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.
FORLIFE, n. o., Komárno, Nemocničná lekáreň, Komárno
Riziká farmakoterapie geriatrických pacientov
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Mgr. Simona Valášková
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Terapia vírusových infekcií horných dýchacích ciest multisymptomatickými liečivami
MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.
1. psychiatrická klinika LF UPJŠ, Košice
MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
Psychiatrická klinika FN, Trenčín
Súčasné možnosti farmakoterapie bipolárnej afektívnej poruchy
KLINICKÁ FARMÁCIA
MUDr. Peter Minárik, PhD.
Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Gastroenterologické oddelenie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, LF UPJŠ, Košice
Antioxidanty a ich úloha pri prevencii a liečbe rakoviny
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Štandardné dispenzačné postupy: zinok (systémovo)
NOVÉ LIEčIVÁ
Mgr. Zuzana Černáková
Lekáreň Zelená Farmácia, Bratislava
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2015 (I.)
DEJINY LEKÁRNICTVA
PharmDr. Tünde Ambrus, PhD.
Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, PharmDr. Lenka Burdejová
Lekáreň Sovanis, Šaľa
Liekopisná literatúra v Európe a na Slovensku
INFORMÁCIE
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
K významnému jubileu doc. RNDr. Silvie Szücsovej, CSc., mim. prof.
created by © zooom.sk s.r.o.