Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
Úvodné slovo
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Mgr. Alena Matulová
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Lekárenská starostlivosť o pacientov s nespavosťou
PharmDr. Stanislava Jankyová, PhD.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Manažment akútnej bolesti pohybového aparátu
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Bratislava
MUDr. Katarína Jurečková
Oddelenie klinickej farmakológie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Bratislava
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Bratislava
Nové možnosti cielenej liečby dyslipoproteinémií
Mgr. Jana Vinšová
Oddělení klinické farmacie, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
PharmDr. Mira Hojdarová
Oddělení farmakovigilance, Pfizer spol. s r. o., Praha
Možnosti farmaceutické péče o pacienty s neuropatickou bolestí
MUDr. Jindřich Pohl
Plicní ambulance dětské kliniky FTN, Praha
MUDr. Elena Prokopová
Pediatrická ambulancia, Bratislava
MUDr. Miroslav Černý
Pediatrická ambulance, Brno
doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.
Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
PharmDr. Silvia Fialová PhD.
Katedra farmakognózie Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava
MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha
PharmDr. Lucie Kotlářová
Edukafarm, Praha
Využitie propolisu a niektorých ďalších prírodných látok v liečbe a prevencii respiračných infekcií
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Význam enterálnej výživy u ambulantných pacientov
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Mária Göböová, PhD.
Interná klinika FN, Nitra
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, PhD.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
MUDr. Viera Kissová, PhD.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Interakcie liekov zvyšujúcich riziko predĺženia QT intervalu
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK, Bratislava
Štandardné dispenzačné postupy: ibuprofén (systémovo)
FYTOTERAPIA
MUDr. Jana Mrázová
VITADORO, s. r. o., Bratislava
Liečivé účinky rakytníka rešetliakovitého
Doc. RNDr. Daniela Košťálová, CSc.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Herbálne prípravky na liečbu symptómov chrípky a prechladnutia
KAZUISTIKY V LEKÁRENSKEJ PRAXI
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK, Bratislava
Odborné výkony pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti − kazuistika
PROFIL LIEKU/DOPLNKU VýŽIVY
Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Postavenie N-acetylcysteínu v súčasnej praxi
NOVÉ LIEčIVÁ
Mgr. Zuzana Černáková
Lekáreň Zelená Farmácia, Bratislava
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2014 (III.)
Mgr. Zuzana Černáková
Lekáreň Zelená Farmácia, Bratislava
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2014 (IV.)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Správa z 25. výročia ustanovujúceho snemu Slovenskej lekárnickej komory
created by © zooom.sk s.r.o.