Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Úvodné slovo
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
Hemoroidálne ochorenie z pohľadu lekárnika
PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
MUDr. Peter Minárik, PhD.
Gastroenterologické oddelenie, OÚSA, Bratislava
Liečebné a preventívne použitie zinku
prof. MUDr. Pavel Trávník, DRSc.
REPROMEDA s. r. o., Brno
Principy farmakologického ukončení těhotenství a evakuace děložní dutiny
PharmDr. Martin Šimíček
Nemocniční lékárna FN u sv. Anny v Brně
Oxfordská liga analgetik a terapie akutní bolesti z pohledu farmaceuta
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK, Bratislava
Štandardné dispenzačné postupy: serenoa repens (systémovo)
Mgr. Margit Slimáková, Ph.D.
Privátní praxe v Praze
Jaké vitaminy dětem doporučit a kdy
NOVÉ LIEčIVÁ
Mgr. Zuzana Šestáková
Lekáreň Zelená Farmácia, Bratislava
PharrmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2014 (II.)
Z ODBORNýCH PODUJATÍ
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzitná lekáreň, FaF UK, Bratislava
41. lekárnické dni – piate decénium odborných aktivít lekárnickej sekcie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti
created by © zooom.sk s.r.o.