Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PhMr. Margita Ondraská
Úvodné slovo
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie, Oddelenie klinickej farmakológie, Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Ružinov
Gastroezofageálny reflux u detí
PharmDr. Mária Göböová
Interná klinika, Fakultná nemocnica Nitra, Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Riziko farmakoterapie v gravidite z pohľadu klinického farmaceuta
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Hedviga Gejdošová
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Peptická vredová choroba
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK, Bratislava
Štandardné dispenzačné postupy: flukonazol (systémovo)
FYTOTERAPIA
Doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky
Interakcie liečiv s marihuanou a hašišom
MUDr. Jana Mrázová
Homeopatická ambulancia Bratislava
Dapis gél – riešenie na poštípanú kožu
KAZUISTIKY V LEKÁRENSKEJ PRAXI
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Odborné výkony pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti – kazuistika
PROFIL LIEKU
Mgr. Ivana Pankuchová
Sekcia vedeckých a regulačných procesov registrácie liekov, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
Nová voľba na liečbu neutropénie – lipegfilgrastim
NOVÉ LIEčIVÁ
Mgr. Zuzana Šestáková
Lekáreň Zelená Farmácia, Bratislava
PharrmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2014 (I.)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Lieky na zriedkavé ochorenia
created by © zooom.sk s.r.o.