Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Úvodné slovo
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Tomáš Ďurdík
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Osteoporóza a kvalita života
PharmDr. Monika Fedorová
Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie UVLF, Košice
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Katedra mikrobiológie a imunológie UVLF, Košice
Probiotiká, prebiotiká, fekálna mikrobiálna terapia a nešpecifické črevné zápaly
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK, Bratislava
Štandardné dispenzačné postupy: klotrimazol (lokálne formy)
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Pevné liekové formy a urýchlenie rozpustnosti
KAZUISTIKY V LEKÁRENSKEJ PRAXI
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Odborné výkony pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti – kazuistika
NOVÉ LIEčIVÁ
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Zuzana Šestáková
Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2013 (IV.)
FARMACEUTICKÁ TECHNOLÓGIA
PharmDr. Katarína Bruchatá, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ústav farmaceutickej chémie, Košice
Mgr. Peter Heinz
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ústav farmaceutickej chémie, Košice
Biologické liečivá z pohľadu farmácie
LEKÁRNICTVO
PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.
Nemocničná lekáreň, Komárno, Lekáreň pri nemocnici, FORLIFE, n. o., VN Komárno
doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky, Bratislava
Vplyv farmakoterapie na bezpečnosť pacienta – výstupy pre prax I: antibiotiká
PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzitná lekáreň UK, Bratislava
Profesijná spokojnosť lekárnikov na Slovensku
created by © zooom.sk s.r.o.