Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK, Bratislava
Úvodné slovo
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.
Ústav farmácie Lekárskej fakulty SZU, Bratislava
Farmakoterapia zápalových reumatických chorôb
Prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK, Bratislava
Možnosti a riziká farmakoterapie v detskom veku
Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Vitamín D – hormón, ktorý nám chýba
PharmDr. Eva Kráľová, PhD.
Katedra Farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ivana Granatierová
Lekáreň Longital, Bratislava
Súčasné možnosti farmakoterapie a prevencie infekcií dolných močových ciest
Martin Doseděl
Katedra sociální a klinické farmacie, FaF Hradec Králové
Nežádoucí účinky a lékové interakce nesteroidních antiflogistik a jejich management pohledem farmaceuta
Drahomíra Kubíková
Lékárna FN Plzeň Lochotín, Plzeň-Lochotín
Menopauzální symptomy a hormonální substituční terapie
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK, Bratislava
Štandardné dispenzačné postupy: naproxén (systémové a lokálne podávanie)
PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH
Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava
Otravy u detí
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK, Bratislava
Štandardné dispenzačné postupy: oxymetazolín (lokálne podávanie)
FYTOTERAPIA
Mgr. Michal Křupka, Ph.D.
Ústav imunologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
MUDr. Jan Strojil
Ústav farmakologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
doc. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
Ústav imunologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Současné možnosti diagnostiky, léčby a prevence lymeské boreliózy
KAZUISTIKY V LEKÁRENSKEJ PRAXI
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK, Bratislava
Odborné výkony pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti – kazuistika
NOVÉ LIEčIVÁ
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK, Bratislava
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2013 (III.)
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK Bratislava
IX. zjazd Slovenskej farmaceutickej spoločnosti – 40. lekárnické dni
created by © zooom.sk s.r.o.