Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Úvodné slovo
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, Farmaceutická fakulta UK Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Lucia Masaryková
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
Súčasné možnosti liečby atopickej dermatitídy
Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Špecifiká farmakoterapie insomnie v staršom veku
Mgr. Lucia Balcieraková
ZP Dukla – Laborant pre zdravotnícke a diagnostické pomôcky, Bratislava
Poradenstvo pri úniku moču
KLINICKÁ FARMÁCIA
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK, Bratislava
Štandardné dispenzačné postupy: levonorgestrel (ako postkoitálna antikoncepcia)
MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
2. interná klinika LF UK, Nemocnica Staré Mesto – UNB, Bratislava
Využitie rilmenidínu v klinickej praxi
FYTOTERAPIA
PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky
Liečivé rastliny v prevencii kardiovaskulárnych ochorení – ovplyvnenie dyslipidémie
KAZUISTIKY V LEKÁRENSKEJ PRAXI
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK, Bratislava
Odborné výkony pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti – kazuistika
NOVÉ LIEčIVÁ
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, FaF UK, Bratislava
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2013 (II.)
PRE FARMACEUTICKýCH LABORANTOV
PhDr. Marta Martinčeková
Univerzitná lekáreň, FaF UK, Bratislava
Infekcie močových ciest z pohľadu farmaceutického laboranta
created by © zooom.sk s.r.o.