Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PharmDr. Marcel Jusko, PhD.
Úvodné slovo
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Farmakoterapia chronickej venóznej insuficiencie – súčasný stav
PharmDr. Mária Göböová
Interná klinika, FN Nitra
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK Bratislava
Bakteriálna rezistencia z pohľadu klinického farmaceuta
PharmDr. Eva Kráľová, PhD.
Katedra Farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
Bc. Zuzana Kulašníková
Katedra Farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
Možnosti prevencie a terapie dekubitov
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, UK v Praze
Přehled H1 antihistaminik určených nejen pro sezónní pylovou alergii
FYTOTERAPIA
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Prírodné liečivá proti bolesti kĺbov, kostí a svalov
Mgr. Ivana Miláčková
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, SAV, Bratislava
Nové poznatky o metabolizme a bezpečnosti arbutínu
PRE FARMACEUTICKýCH LABORANTOV
PharmDr. Marcel Jusko, PhD.
Lekáreň U Samaritána, Michalovce
Starostlivosť lekárnika o pacientov s diabetom
ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
Mgr. Lucia Balcieraková
ZP Dukla – Laborant pre zdravotnícke a diagnostické pomôcky, Bratislava
Kolostomické pomôcky
created by © zooom.sk s.r.o.