Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
RNDr. Mária Mušková, PhD.
Úvodné slovo
PharmDr. Jozef Blahovec
Úvodné slovo
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.
Lekáreň Sv. Lukáša, Galanta
Pomoc pacientom s bolesťou kĺbov odborným prístupom v lekárni
Mgr. Ivana Pankuchová
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava
MUDr. Ľubica Procházková, CSc.
Univerzitná nemocnica ak. L. Dérera LF UK, II. Neurologická klinika, Bratislava
PharmDr. Adela Čorejová, PhD.
Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava
Súčasné možnosti terapie relaps-remitujúcej formy sklerózy multiplex
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Lucia Masaryková
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehotská, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
Probiotiká v živote človeka
prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc.
Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Pestrý svet antimykotík
MUDr. Marta Filková
I. interná klinika UNB a LF UK, Bratislava
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.,
I. interná klinika UNB a LF UK, Bratislava
MUDr. Miroslav Pernický
I. interná klinika UNB a LF UK, Bratislava
Čo dokážu statíny v manažmente kardiovaskulárnych ochorení?
FYTOTERAPIA
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Prírodné liečivá na podporu imunity
PRE FARMACEUTICKýCH LABORANTOV
PhDr. Marta Martinčeková
Univerzitná lekáreň, Bratislava
Problémy nosovej sliznice a možnosti jej liečby
ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
Mgr. Lucia Balcieraková
ZP Dukla – Laborant pre zdravotnícke a diagnostické pomôcky, Bratislava
Pomôcky na vlhké hojenie rán
ON-LINE PRÍLOHA
Články publikované v časopise Praktické lekárnictvo 2012 – prehľad
created by © zooom.sk s.r.o.