Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PhMr. Margita Ondraská
Klopanie na svedomie – nielen lekárnikov...
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
PharmDr. Vasil Šatnik, PhD.
Lekáreň Dr. Max, Banská Bystrica
Novinky v enterálnej a parenterálnej výžive
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK Martin
MUDr. Peter Žiak, PhD.
Očná klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin
MUDr. Milena Čipkalová
Očná klinika Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin
doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK Martin
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK Martin
Súčasné názory na liečbu glaukómu
PharmDr. Lucia Masaryková
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
Súčasné možnosti terapie benígnej hyperplázie prostaty – časť II.
prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.
Ústav farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Jak zvýšit analgetickou účinnost paracetamolu?
FYTOTERAPIA
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Fytoestrogény a ich použitie v menopauze
FARMACEUTICKÁ TECHNOLÓGIA
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, FaF UK, Bratislava
PharmDr. Lucia Masaryková
Katedra organizácie a riadenia farmácie, FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie, FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
Individuálna príprava liekov v lekárenskej praxi
ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
Mgr. Lucia Balcieraková
ZP Dukla – Laborant pre zdravotnícke a diagnostické pomôcky, Bratislava
Bandáže a ortézy členka a kolena
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava
V duchu jubilea Alma mater – 38. lekárnické dni a 21. sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej
created by © zooom.sk s.r.o.