Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava
O odborných výkonoch lekárnikov a nutnosti ich dokumentácie
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava
PharmDr. Lucia Masaryková,
Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava
Mgr. Helena Palkovičová
Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava
Aktuálne kontraceptíva používané na Slovensku
PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.
Lekáreň Sv. Lukáša, Galanta
Ibuprofén očami súčasného lekárnika
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin
Súčasné možnosti liečby bronchiálnej astmy
FYTOTERAPIA
PharmDr. Silvia Fialová, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Fytoterapia v období tehotenstva a pri dojčení
NOVÉ LIEčIVÁ
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2011 (II.)
Mgr. Lucia Balcieraková
ZP Dukla – Laborant pre zdravotnícke a diagnostické pomôcky, Bratislava
Zdravotnícke pomôcky na inkontinenciu
PRE FARMACEUTICKýCH LABORANTOV
MUDr. Milan Odehnal, MBA,
Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Květoslava Ferrová
Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jiří Malec
Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha
Léčba suchého oka
PhDr. Marta Martinčeková
Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava
Možnosti liečby porúch trávenia
LEKÁRENSTVO
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Mgr. Igor Minarovič, PhD.
Lekáreň Parcelsus, Turzovka
Logistická činnosť – jedna zo základných funkcií systému lekárenskej starostlivosti
HOMEOPATIKÁ V PRAXI LEKÁRNIKA
MUDr. Jana Mrázová
Najčastejšie vírusové infekcie kože a ich liečba
created by © zooom.sk s.r.o.