Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty UK
Jubilujúca Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského – poučná história i moderné trendy
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
doc. RNDr. Ján Majtás, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
Liečba tabakovej závislosti a farmaceutická starostlivosť
MUDr. Zuzana Dostálová, Ph.D.
Gynekologicko–porodnická klinika FN a LF MU Brno
MUDr. Romana Gerychová
Gynekologicko–porodnická klinika FN a LF MU Brno
Vulvovaginitidy – záněty vulvy a pochvy
MUDr. Pavlína Nosková
Centrum léčby bolesti KARIM VFN a 1. LF UK Praha
Jak zvládnout rychle bolest
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.
Ústav farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin
Ako liečiť kašeľ?
MUDr. Katra Rami
Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, Praha, Subkatedra dětské otorinolaryngologie IPVZ, Praha
Nejčastější záněty horních cest dýchacích u dětí
KLINICKÁ FARMÁCIA
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava, Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
PharmDr. Lucia Masaryková
Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava, Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
Geriatrický pacient a kvalita života
FYTOTERAPIA
PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.
Katedra farmakognózie a botaniky, Farmaceutická fakulta UK, Bratislava
Rastlinné laxatíva – prehľad a dispenzačné minimum
NOVÉ LIEčIVÁ
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava
Nové liečivá v EÚ registrované v roku 2011 (I.)
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty UK
Historický prehľad farmaceutického štúdia na Slovensku
ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
Mgr. Lucia Balcieraková
Zdravotnícke pomôcky Dukla, Bratislava
Kompresívne pančuchy
HOMEOPATIKÁ V PRAXI LEKÁRNIKA
MUDr. Jana Mrázová
Vírusové infekcie horných dýchacích ciest
created by © zooom.sk s.r.o.