Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PhDr. Marta Martinčeková
Milí čitatelia...
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
Onkologický Ústav sv. Alžbety, Bratislava
Hojenie rán pomocou kyseliny hyalurónovej
MUDr. David Suchý, Ph.D.
Oddělení klinické farmakologie, Fakultní nemocnice v Plzni
MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.
I. interní klinika, Fakultní nemocnice v Plzni
Příspěvek k problematice geriatrické farmakoterapie
MUDr. Pavel Turčan
Ordinace sexuologie a andrologie, Centrum MEDIOL s. r. o., Olomouc
Nové možnosti v léčbě bakteriální vaginózy a vaginálního dyskomfortu
PharmDr. Lucia Masaryková
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava, Univerzitná lekáreň FaF UK, Bratislava
PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.
Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK, Bratislava
Súčasné možnosti terapie chronického srdcového zlyhania
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD.
Pneumo-Alergo Centrum, s. r. o., Bratislava
Prevencia recidivujúcich infekcií s kašľom
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha
Doporučení pro kojeneckou výživu 2011
KLINICKÁ FARMÁCIA
Mgr. Jana Gregorová
Oddělení klinické farmacie FN Na Bulovce, Praha
Paliativní medicína z pohledu klinického farmaceuta
FYTOTERAPIA
doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Katedra farmakognozie FaF UK, Hradec Králové
Lékořice – terapeutické účinky a možné interakce
FARMACEUTICKÁ TECHNOLÓGIA
PharmDr. Zbyněk Sklenář, Pd.D.
Farmakologický ústav, 1. LF UK, Praha , Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň
Kateřina Horáčková
Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň
Nové léčivé látky v magistraliter receptuře X – lidokain a lidokain-hydrochlorid
LEKÁRENSTVO
PharmDr. Peter Stanko
Univerzitná lekáreň, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave
Mgr. Igor Minarovič, PhD.
Lekáreň Paracelsus, Turzovka
Základné úlohy a funkcie systému lekárenskej starostlivosti
created by © zooom.sk s.r.o.