Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
PharmDr. Jozef Blahovec
Lekárenské oddelenie FN Trenčín
Budeme akciovka
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
REPROMEDA s. r. o., Brno
Embryonální vývoj člověka a jeho ovlivnění léčivými látkami I.: Charakteristika etap vývoje a environmentálních vlivů na zárodek
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
Psychiatrická klinika LF SZU, UN Bratislava – Ružinov
Účinok doplnkov stravy na kognitívne funkcie: poznatky z epidemiologických a klinických štúdií
MUDr. Michael Fanta, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
Trendy v hormonální antikoncepci
MUDr. Michalis Palos
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Oční klinika 1. LF a VFN, Praha
Syndrom suchého oka
doc. MUDr. Pavel Horák, CSc.
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Martina Skácelová
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Martin Žurek
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Andrea Smržová
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Hana Ciferská
III. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Nové léky u postmenopauzální osteoporózy
MUDr. Michal Koucký
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Patologie kyseliny listové a těhotenství
PRE FARMACEUTICKýCH LABORANTOV
PhDr. Marta Martinčeková
Univerzitná lekáreň, Bratislava
Imunita – čo by sme mali o nej vedieť
VETERINÁRNA INFORMÁCIA
Mgr. MVC. Kateřina Horáčková
Lékárna Na Rohožníku, Praha
Významní ektoparazité psa a kočky
FARMACEUTICKÁ TECHNOLÓGIA
PharmDr. Jan Hašek
Lékárna U Matky Boží, Doksy
Mandlový olej v magistraliter receptuře
Z ODBORNýCH PODUJATÍ
doc. RNDr. M. Fulmeková, CSc.
predsedníčka Lekárnickej sekcie SFS
37. lekárnické dni a 17. sympózium dejín farmácie
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA
UNION zdravotná poisťovňa, a.s.
doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety
Základy manažmentu a jeho využitie v zdravotníctve I.
NOVÉ LIEčIVÉ LÁTKY
MUDr. Jitka Jurková
Diabetologická ambulance, Městská nemocnice Ostrava
Victoza (liraglutid)
created by © zooom.sk s.r.o.