Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.
Univerzitná lekáreň Farmaceutickej fakulty UK, Bratislava
Magická atmosféra z našich lekární už odišla
AKTUÁLNA FARMAKOTERAPIA
PharmDr. Petr Horák
Nemocniční lékárna FN Motol a Katedra lékárenství IPVZ
Specifická antimykotika a jejich použití u vybraných patologických stavů
PharmDr. Jan Gajdziok
Ústav technologie léků, FF VFU Brno
Eliška Tajovská
Ústav technologie léků, FF VFU Brno
PharmDr. Martina Bajerová
Ústav technologie léků, FF VFU Brno
PharmDr. Zuzana Chalupová, Ph.D.
Ústav technologie léků, FF VFU Brno
Léčiva s místním účinkem na choroby sliznice dutiny ústní
MUDr. Jana Kaiferová, PhD.
1. stomatologická klinika UPJŠ LF a FNLP, Košice
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
1. stomatologická klinika UPJŠ LF a FNLP, Košice
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
1. stomatologická klinika UPJŠ LF a FNLP, Košice
Význam prevencie a ošetrenia zubného kazu v mliečnom chrupe
doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
MUDr. Jan Smetana
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
MUDr. Vanda Boštíková
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové
Současnost registrovaných HPV vakcín
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
II. interná klinika UNB a LF UK, Nemocnica Staré Mesto a Katedra diabetológie SZU, Bratislava
Sľubná perspektíva anorektického účinku Hoodia gordonii
MUDr. Taťána Šrámková, Ph.D.
Klinika traumatologie LF MU, Brno
Úskalí diagnostiky a léčby erektilní dysfunkce
KLINICKÁ FARMÁCIA
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Měření krevního tlaku
FYTOTERAPIA
PharmDr. Miloš Potužák
Lékárna, Bakov nad Jizerou
Úprava hladiny cholesterolu rostlinnými prostředky
PRE FARMACEUTICKýCH LABORANTOV
doc. MUDr. Olga Vohradníková, CSc.
Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
Atopická dermatitida a péče o atopickou pokožku
NOVÉ LIEčIVÉ LÁTKY
MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Eva Motyková
Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
Centrum preventivní kardiologie, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Kombinace niacinu s laropiprantem: další možnost ovlivnění nejen dyslipidemie
doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.
Oddělení klinické farmakologie FN v Plzni
Prasugrel – nový protidestičkový přípravek
Ondřej Krystyník
II. interní klinika, FN a LF UP Olomouc
Sitagliptin
created by © zooom.sk s.r.o.